Ara Dönem Stajını Tamamlayan Öğrencilerin Dikkatine

Stajını tamamlamış öğrenciler, Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi’ ne göre en geç stajı izleyen Eğitim-Öğretim yarıyılının ilk haftası sonuna kadar (05.03.2021) belgelerini Bölüm Sekreterliğine teslim etmelidir.

Teslim edilecek evraklar:

  1. Dekanlık Personeli Mehmet ATASEVEN’den alınacak staj dosyası.
  2. Her sayfası ilgililerince imzalı staj defteri.
  3. Staj yeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylanan ve kapalı zarf içinde kendilerine teslim edilen Değerlendirme Formu. (Zarf kapama yerinde kaşe imza olmalıdır.)
  4. FR-0185 Staj Degerlendirme Anketi  ve FR-0186 Stajyerin Kurumu Degerlendirme Anketi