gtu_logo

Tarım ve Orman Bakanlığı AR-GE Destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyacı olan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla üniversiteler, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarınca hazırlanan Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) projelerine destek verilmektedir. Bu kapsamda yürütülmekte olan Ar-Ge Destek Programı için 17. Proje Çağrısına çıkmıştır. Son başvuru tarihi 08 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Çağrı ile ilgili duyuru afişi yazımız ekinde sunulmakta olup detaylı bilgilere https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM adresinden ulaşılabilmektedir.