2020 Bahar Dönemi Tez Savunmaları Hakkında

Sevgili Biyoteknoloji Enstitüsü öğrencileri,

 

2020 Bahar dönemi pandemi sebebi ile Tez Savunmaları yüz yüze yapılamamaktadır. Bu konuda ileride sorun yaşanmaması ve dosyalama işlemlerinde eksik belgeler bulunmaması için tez savunmasından sonra gerekli olan belgeleri (Tezli YL öğrencilerimiz için : http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/106/TEZLYLFORMLAR.pdf, Doktora öğrencilerimiz için: http://www.gtu.edu.tr/kategori/1985/0/display.aspx?languageId=1) aşağıda anlatıldığı şekilde tamamlayıp Biyoteknoloji Enstitüsü’ne teslim etmeniz beklenmektedir:

  • Tez savunması sonrasında normalde ıslak imzalı olarak sunulması gereken evrakların kurum dışı üyeler tarafından ıslak imzalanmasına gerek yoktur. Evraklar kurum dışı jüri üyeleri tarafından imzalandıktan sonra taranıp çıktıları alınmalı, daha sonra kurum içi üyeler tarafından ıslak imzaları tamamlanarak teslim edilmelidir.
  • Öğrencilerin online tez savunmalarını (savunma sunumunu ve sunum sonrası soru-cevap bölümünü içerecek şekilde) kayıt altına alıp bir CD’ye kaydetmeleri ve bu CD’yi teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca pandemi sürecinde mezuniyet koşulları arasında yer alan yayın/bildiri şartı geçici olarak kaldırılmıştır; ancak yine de bu şartı yerine getirmiş olan öğrencilerimizin ilgili belgeyi diğer belgeler ile birlikte Biyoteknoloji Enstitüsü’ne teslim etmeleri beklenmektedir.

2020 Güz dönemi için durum güncellemelerini takip ediniz…

 

Biyoteknoloji Enstitüsü