Doktora ve Bütünleşik Doktora Mülakat Programı

14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Doktora ve Bütünleşik Doktora adaylarımızın mülakatları aşağıda belirlenen saat aralıkları içerisinde yapılacaktır (16 Temmuz’da yapılacak Yüksek Lisans mülakatları için ayrı bir duyuru daha sonra yapılacaktır)

Aynı saat aralığında mülakata alınacak tüm adaylarımızın o aralıkta her an mülakata çağrılmaya hazır olarak beklemesi istenecektir.

Toplantıya size ayrılan saat aralığının başında değil, sıra tam size geldiğinde cep telefonunuza SMS olarak gönderilecek bilgi mesajını aldığınızda katılmanız beklenecektir.

Size ayrılan saat aralığında toplantıya katılabilmeniz için gerekli olan Google Meet linki, mülakat günü sabahında başvurunuz esnasında üniversiteye vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecektir.