gtu_logo

STAJ KONUSUNDA GENEL BİLGİLENDİRME (Güncelleme Tarihi 20.02.2024)

Zorunlu Staj, Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans öğrencilerin öğretim planında geçen yapmakla yükümlü oldukları stajları ifade eder. GTÜ Mühendislik Fakültesi Lisans öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu stajlarını en az 40 iş günü yapmakla yükümlüdür. Mezun olabilmek için bu sürenin tamamlanması zorunludur. Zorunlu Stajlar, her biri 20 iş günü olmak üzere iki ayrı kurumda yapılmalıdır. (Aynı firmanın farklı alanlarında olması ve buna bölümün onay vermesi halinde aynı firmada da yapılablir.) Öğrenciler, Zorunlu stajlarının ilkini en erken 4. yarıyıldan sonra, ikincisini ise en erken 6. yarıyıldan sonra yapabilirler.

 

Dönem içerisinde staj sadece aşağıdaki durumlarda yapılabilmektedir;

 1. Mezuniyet için stajlar hariç olmak üzere en fazla 20 AKTS tamamlamak zorunda olan öğrencilerden ders programlarında (derse devam zorunluluğu olsun veya olmasın) en az haftada 3 günü boş olanlar (haftada en az 3 tam gün olmak kaydıyla) dönem içinde de zorunlu stajlarını yapabilirler.
 2. Sektör Stajı yapılabilir. Sektör stajı hakkında bilgi almak için YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi ni inceleyebilirsiniz.
  1. Sektör stajı yapılabilmesi için  ilgili firma ile protokol yapılmış olmalıdır. Bölümün Protokol imzaladığı firmalar listesine Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık Staj Sayfası Sektör Stajı Protokoleri kısmından kısmından ulaşılabilir.  (https://www.gtu.edu.tr/kategori/3909/0/display.aspx?languageId=1 )
  1. Sektör stajı yapabilmek için öğrencinin ya 3.0 ve üzeri genel not ortalamaya sahip olması ya da bölümün dördüncü sınıf öğrencileri arasında genel not ortalaması açısından en yüksek ilk %20’lik dilim içinde olması gerekir. Ayrıca, en az 180 AKTS krediyi başarı ile tamamlamış olması ve zorunlu stajlarından en az birini başarı ile tamamlamış olması ve öğretim planında tamamlanmamış bir zorunlu stajının olması şarttır.
  2. Sektör Stajı için ilana çıkılması sonrasında başvuru yapan öğrenciler arasından staj yapması uygun bulunacak öğrencilere, öncesinde Dekanlık ve son olarak da staj yapılacak kurum karar vermektedir.
  3. Sektör Stajı haftada en az 2 tam gün, en çok 4 tam gün olarak yapılabilir.
  4. Sektör Stajı bir dönemde en az 28, en çok 40 iş günü olarak yapılabilir. Bir dönemde 10 haftadan daha az yapılamaz.
  5. Bu staj, Bölüm Staj Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda 20 iş gününe karşılık gelen zorunlu staja sayılabilir.

 

8. Yarıyıla kadar 200 AKTS’yi tamamlamış ve not ortalaması 3.0’ın üzerinde olan öğrenciler ENG/MUH 498 Endüstriyel Uygulamalar dersine kaydolabilirler. Lisans Öğretim Planının 4. sınıf Bahar Yarıyılında bulunan sözkonusu ders için ilgili firma ile mutlaka protokol yapılmış olmalıdır.  ENG/MÜH 498 Endüstriyel Uygulamalar hakkında bilgiye Dekanlığın MÜH/ ENG 498 Endüstriyel Uygulamalar – Industrial Applications kısmından ulaşılabilir.

https://www.gtu.edu.tr/kategori/3862/0/display.aspx?languageId=1  

 

Aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde tek seferde 20 iş gününden daha fazla bir süre ile de staj yapabilmek mümkündür;

 1. Zorunlu staja başlamadan önce veya zorunlu stajın en geç ikinci haftası sonuna kadar Bölüm Staj Uygulama Esasları’nda belirtildiği şekilde Staj Hedeflerini ve Staj Planının Bölüme sunulmuş olması ve bu formun Bölüm tarafından uygun bulunması
 2. Sadece 30 iş günü veya 40 iş günü şeklinde olması

 

Staj Yönergemizde “İsteğe Bağlı Staj” ve "Gönüllü staj" tanımı bulunmamaktadır. Zorunlu staj harici çalışmak istendiği takdirde firmanın SGK ile ilgili işlemlerinizi yerine getirmesi öğrenci ve firmanın sorumluluğundadır.