gtu_logo

Doktora Yeterlik Başvuruları 03-14 Aralık 2018

 

     2018-2019  Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı akademik takvimine göre, Doktora Yeterlik başvuruları  03-14 Aralık 2018 tarihlerinde öğrenciler tarafından Anabilim Dalı Başkanlığı’na yapılacaktır. Yeterlik Sınavları 02-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.  YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ndeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenen yeterlik formları ve işleyişi aşağıdaki gibi özetlenebilir;

  1. FR-0112 DR Yeterlik Başvuru Formu: Öğrenci yeterlik başvurusunu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Danışman’ına onaylattıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığı’na sunar.
  2. FR-0113 DR Yeterlik Sınav Jüri Oneri Formu: 5 (beş) öğretim üyesinden oluşan  “Doktora Yeterlik Komitesi”, başvuruları dikkate alarak her bir öğrenci için yazılı ve sözlü sınavı yapacak 5 (beş) öğretim üyesinden oluşan “Doktora Yeterlik Sınav Jürisi”ni belirler. Sınav jürisi, en az 2 (iki)’si kendi yüksek öğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur. Bu formun ekinde başvuru formlarıyla birlikte anabilim dalı üst yazısıyla Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.
  3. Enstitü Yönetim Kurulu, yeterlik sınav jürilerini ve takvimini onayladıktan sonra jüri üyelerine bildirir.
  4. FR-0110 DR Yeterlik Sınav Tutanakları: Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, yazılı ve sözlü sınavı yaptıktan ve değerlendirdikten sonra, yazılı sınav tutanakları ve FR-0111 DR Yeterlik Sözlü Sınav Tutanakları’nı Doktora Yeterlik Komitesi’ne gönderir.
  5. FR-0114 DR Yeterlik Sınav Sonucu: “Doktora Yeterlik Komitesi”, Yeterlik Sınav Tutanaklarını ve eklerini inceleyerek bu form ile yeterlik sınav sonucu formunu hazırlar.  Bu form, anabilim dalı üst yazısıyla Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.

 

Dikkat edilmesi gereken hususlar form açıklamalarında detaylandırılmıştır.

Doktora Yeterlik İş Akış Diyagramı burada yer almaktadır.

GTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları (Madde 50 SE-Doktora Yeterlik Sınavı) burada yer almaktadır. 

 

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü