gtu_logo

FBE Yeni Açılan Dersler (2018-19 Güz Döneminden İtibaren)

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitüsü lisansüstü programlarında 2018-2019 Güz döneminde açılan dersler, öğretim üyeleri ve ders yeri/saati bilgilerine aşağıdaki web bağlantısından erişebilirsiniz;

http://abl.gtu.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/programlar_181-1.html

İlk defa açılmış olan enstitümüz lisansüstü programları yeni dersleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Öğrenci ve danışmanları, ilgili web bağlantısından derslere erişip bilgi edinebilirler.


 

BİYOMÜHENDİSLİK  ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ

Kredisi

T+U+L

GTÜ

AKTS

BSB 611

Foundations of Mathematical Modelling Biology

3

3+0+0

7,5

 

ÇEVRE  MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ

Kredisi

T+U+L

GTÜ

AKTS

ÇMB 549

ENVE 549

Ekserji ve Çevre

Exergy and Environment

3

3+0+0

7,5

ÇMB 548

ENVE 548

Hava Kirliliği Ölçümü ve Analizi

Air Pollution Sampling and Analysis

3

3+0+0

7,5

 

MATEMATİK ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ

Kredisi

T+U+L

GTÜ

AKTS

MAT 665

MATH 665

Çizge Kuramında İleri Konular

Advanced Topics in Graph Theory

3

3+0+0

7,5

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Kimyasal, Biyolojik Radyolojik Nükleer Savunma (KBRN) Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ

Kredisi

T+U+L

GTÜ

AKTS

KBRN 511

CBRN 511

Biyosavunma

Biodefense

3

3+0+0

7,5

KBRN 512

CBRN 512

Biyoterörizm Ajanları ve Hastalıkları

Bioterrorism Agents and Diseases

3

3+0+0

7,5

KBRN 513

CBRN 513

Biyosensörler

Biosensors

3

3+0+0

7,5

KBRN 515

CBRN 515

Biyolojik Savunmada Mikrobiyal Enzimler

Microbial Enzymes in Biological Defense

3

3+0+0

7,5

KBRN 516

CBRN 516

Bulaşıcı Hastalıklar II: Viral Ajanlar

Infectious Disease II- Viruses

3

3+0+0

7,5

KBRN 521

CBRN 521

Kimyasal Sensörlere Giriş

Introduction to Chemical Sensors

3

3+0+0

7,5

KBRN 523

CBRN 523

Radyolojik Aygıtlar ve Nükleer Silahlar

Radiological Devices and Nuclear Weapons

3

3+0+0

7,5

KBRN 525

CBRN 525

Radyasyon ve Sağlık Fiziği

Radiation and Health Physics

3

3+0+0

7,5

KBRN 528

CBRN 528

Tarımsal Biyoterörizm ve Biyoteknoloji

Agricultural Bioterorism and Biotechnology

3

3+0+0

7,5

KBRN 532

CBRN 532

Radyasyonun Biyolojik Etkileri

Biological Effect of Radiation

3

3+0+0

7,5

KBRN 534

 

CBRN 534

Yüksek Patojen Organizmalarla Çalışmak İçin Biyogüvenlik Seviyesi 3 Laboratuvar Çalışma Prensipleri

Operational Principles of Biosafety Level 3 Laboratory to Study Highly Patogenic Mikroorganisms

 

3

 

3+0+0

 

7,5

KBRN 538

CBRN 538

Büyük Ölçek Antikor Üretimi

Large Scale Antibody Production

3

3+0+0

7,5

KBRN 543

CBRN 543

Toksikoloji

Toxicology

3

3+0+0

7,5

KBRN 545

CBRN 545

Rekombinant DNA Teknolojisi

Recombinant DNA Technology

3

3+0+0

7,5

 

KİMYA  MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ

Kredisi

T+U+L

GTÜ

AKTS

KMB 542

CED 542

BiyoMEMS-Fabrikasyon ve Uygulamaları

BioMEMS- Fabrication and Applications

3

3+0+0

7,5

KMB 626

CED 626

Polimerizasyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı

Polymerization Kinetics and Reactor Design

3

3+0+0

7,5

 

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ

Kredisi

T+U+L

GTÜ

AKTS

ŞBP 580

CRP 580

Mekansal Ekonometriye Giriş

Introduction to Spatial Econometrics

3

3+0+0

7,5