gtu_logo

Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Önerisi

 
Tezli yüksek lisans programında tez konusu, eğitim-öğretim yönetmeliklerine göre ikinci yarıyılının sonuna kadar belirlenmelidir.

2017-2018 Bahar yarıyılında Uzmanlık Alan Dersi alarak tez çalışmalarına yeni başlayacaklar için Tezli Yüksek Lisans Tez Konusu Bildirme Formlarının Anabilim Dalına Son Teslim Tarihi 02 Mart  2018'dir. (Tez konusu belirleme tarihleri; ders ekle/çıkar haftası sonuna kadar.! )  (Tez Konusu Bildirim Formu). Bu tarihe kadar tez konusu belirli olmayanların, almış ise Uzmanlık Alan Dersi iptal edilecektir.

Bu tarihten sonra da tez konusu formları teslim edilebilir, ancak sonraki dönemdeki Uzmanlık Alan Dersi ile birlikte işleme alınacaktır.

Tezli Yüksek Lisans programı için tez konusu belirlendikten veya değiştirildikten sonra, Uzmanlık Alan Dersinden en az bir kere "Gelişmekte" (D) ve son olarak da "Başarılı" (P) notu almış olması şartıyla öğrenci en erken ikinci yarıyıl içerisinde tez savunmasına girebilir.