gtu_logo

FBE Açılan Dersler

Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitüsü lisansüstü programlarında 2017-2018 Güz döneminde açılan dersler, öğretim üyeleri ve ders yeri/saati bilgilerine aşağıdaki web bağlantısından erişebilirsiniz;

http://abl.gtu.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/programlar_171.htm

2017-18 Güz yarıyılında ilk defa açılmış olan enstitümüz lisansüstü programları yeni dersleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Öğrenci ve danışmanları, ilgili web bağlantısından derslere erişip bilgi edinebilirler.

 

                                          YENİ AÇILAN DERSLER 

 

BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI

Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

BSB 525

BSB 525

Biyoinformatikte Yapay Zeka Teknikleri

Artificial IntelligenceTechniques for Bioinformatics

3

3+0+0

7,5

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Bilişim Sistemleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

BİT 524

ICS 524

Sezgisel Optimizasyon Teknikleri

Heuristic Optimization Methods

3

3+0+0

7,5

 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

ÇMB 539

ENVE 539

Arıtma Çamurları ve Yönetimi 

Sludge Treatment and Management

3

3+0+0

7,5

ÇMB 538

 

ENVE 538

Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon ve Sayısal Yöntemler

Optimization and Numerical Methods in Environmental Engineering

3

3+0+0

7,5

ÇMB 627

 

 

ENVE 627

Çevre Mühendisliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

Geographical Information Systems and Applications in Environmental Engineering

3

3+0+0

7,5

 ENSTİTÜ ORTAK DERSİ

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

FBE 601

NAS 601

Proje yazma teknikleri

Techniques for Project Writing

0

3+0+0

7,5

 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

ELM 631

ELEC 631

İleri Düzey Numerik Hesaplama

Advanced Numerical Computation

3

3+0+0

7,5

ELM 633

ELEC 633

Enformasyon Teorisi

Information Theory

3

3+0+0

7,5

ELM 651

ELEC 651

Sayısal Tümleşik Devre Tasarımı

Design of Digital Intergrated Circuits

3

3+0+0

7,5

ELM 661

ELEC 661

Hesaplamalı Çıkarım ve Öğrenme

Computatial Inference and Learning

3

3+0+0

7,5

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Deprem ve Yapı Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

DYB 512

EQE 512

Yapı Analizinde Matris Yöntemleri

Matrix Methods in Structural Analysis

3

3+0+0

7,5

 KİMYA ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

KİM 646

CHEM 646

Organik Kimyada Özel Sentezler

Advanced Synthesis on Organic Chemistry

3

3+0+0

7,5

KİM 647

CHEM 647

Organik Kimyada Heterosiklik Bileşikler

Heterocyclic Compounds on Organic Chemistry

3

3+0+0

7,5

KİM 686

CHEM 686

Kristal Yapı 2

Crystal Structure 2

3

3+0+0

7,5

KİM 761

CHEM 761

Biyoanorganik Fotokimya

Bioinorganic Photochemistry

3

3+0+0

7,5

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Cam Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

CBT 524

Vitrifikasyon

3

3+0+0

7,5

GST 524

Vitrification

3

3+0+0

7,5

 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MAK 528

ME 528

Aşınma ve Sürtünme Mekanizmaları

Wear and Friction Mechanism

3

3+0+0

7,5

MAK 615

ME 615

Malzemelerin Yüksek Sıcaklıklardaki Davranışları

Material Behavior at High Temperatures

3

3+0+0

7,5

MAK 616

ME 616

Metallerde Hasar Analizi

Failure Analysis of the Metallic Materials

3

3+0+0

7,5

 MATEMATİK ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MAT 567

Cebirsel Çizge Kuramı

3

3+0+0

7,5

MATH 567

Algebraic Graph Theory

3

3+0+0

7,5

 MİMARLIK ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MİM 647

ARCH 647

Mimari Tasarımda Detaylandırma İlkeleri

Detailing Principles in Architectural Desing

3

3+0+0

7,5

  MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MBG 521

MBG 521

İleri Moleküler Bitki Fizyolojisi

Advanced Molecular Plant Physiology

3

3+0+0

7,5

MBG 523

MBG 523

İleri Moleküler Bitki Besleme

Advanced Molecular Plant Nutrition

3

3+0+0

7,5