gtu_logo

Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu 2017 Değerlendirme

GTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ikincisi düzenlenen “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri”ne katılım için üniversitemizin tüm lisansüstü öğrencilerine ve öğretim elemanlarına çağrı yapılmıştır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini veya yaptığı çalışmaları paylaşarak farkındalık oluşturması ve sektör temsilcileri ile işbirliği için ortam sağlamak hedeflenmiştir.

Sempozyuma yapılan 109 araştırma özeti başvurusu; çalışma alanlarına, anabilim dalı başkanları ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerine göre değerlendirilerek sözlü ve poster oturumlarda sunulmak üzere kabul edilmiştir. 17-18 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen etkinlik programında, Kimya, Nanoteknoloji ve Sensörler, Biyoteknoloji, Deprem ve Yapı Mühendisliği, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Akıllı Malzemeler oturumlarında 26 araştırma sunulmuş, poster oturumlarında ise enstitümüz 15 Anabilim Dalından 69 araştırma sunulmuştur. Sektör temsilcileri, davetli konuşmacı olarak sözlü oturumlara başkanlık yapmış ve çalışma alanı ile ilgili tanıtıcı sunumlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca üniversitemiz lisansüstü programları tanıtılmış ve etkinliğe katılan firmalara sağlanan stand alanı ile araştırma faaliyetlerini tanıtma olanağı sağlanmıştır.

Ortak atölye yaklaşımıyla; sözlü sunum alanı, poster alanları, tanıtım ve ikram standlarından oluşan etkinlik alanını 360’nin üzerinde katılımcı ziyaret etmiştir. Ayrıca yaygınlaştırma faaliyeti olarak, tüm sözlü sunumlar internette yayınlanmak üzere video ortamında kayıt edilmiştir. Etkinlik akışı ve poster sunumları, @GtuFbe sosyal medya platformunda #GTUlisansustu konusuyla canlı yayınlanarak tüm paydaşların ilgisine sunulmuştur.

Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları ile özgün yayın üretmenin yanısıra, sanayi ile katma değer sağlayan, ülkemiz kalkınmasını destekleyen ve patente dönüşen ürünler üretmek öncelikli hedefler arasındadır. Geleneksel olarak her bahar yarıyılının sonunda gerçekleştirilen bu etkinlikte, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelmesi ile endüstri beklentilerini karşılamak için çok disiplinli çalışma ortamı sağlanmıştır. Böylelikle Üniversite-Sanayi işbirliği için önemli adımlar atılmıştır. Yapılan değerlendirmeler, üniversitemiz enstitülerinin yetkinlik ve altyapısı ile lisansüstü eğitimde iddialı olduğunu göstermiştir.

Enstitü yönetimi olarak, etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkıları olan Düzenleme Kurulu üyelerimize, başta üniversitemiz yönetimi ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) olmak üzere katkı veren üniversitemiz birimlerine, sanayi temsilcilerine, öğretim elemanı ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.


Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Düzenleme Kurulu adına

 

2017 Sempozyum web sitesine, bilgi ve görsellere erişmek için tıklayınız.

2017 Sempozyum özet kitabına erişmek için tıklayınız.

 

SEMPOZYUM GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİZ için tıklayınız>>