gtu_logo

YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde 01 Mart 2017 tarihli değişiklik

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 20 Nisan 2016 tarihinde yayınlanmıştı. 01 Mart 2017 tarihli ve 29994 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bazı konularda değişiklik yapılmıştır. Dört başlıkta ele alınacak düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1-         Birden fazla tez danışmanı atamasının gerektirdiği durumlarda:

“Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

hükmü ile ikinci tez danışmanı ataması, üniversite kadrosundan veya üniversite kadrosu dışından da doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

2-         Lisansüstü programlardan mezun olan öğrencilerin mezuniyet tarihi konusunda:

Yönetmeliğin 11. (2), 23. (3) ve 29. (1) maddelerindeki değişiklik hükmü

“Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

Bu kapsamda tez savunmasından sonraki yüksek lisans ve doktora tez onaylı ciltlerinin ve ilgili evrakların enstitümüze teslimleri, Enstitü Yönetim Kurulu günlerinde (haftanın Çarşamba günleri) yapılacağından, değişiklik ile muhtemel mezuniyet tarihi yönetim kurulu tarihi olacaktır.

3-         Tezsiz yüksek lisans programı müfredatında;

“Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.”

hükmü ile “Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.” İfadesinde 90 AKTS değeri 60 olarak değiştirilerek, proje dersine AKTS verilmemiştir.

4-         Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez danışmanlığı yapabilmesi için;

Aynı Yönetmeliğin 18. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinde, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması zorunluluğu “Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları”nı kapsamadığına ilişkin değişiklik aşağıdaki gibi yapılmıştır.

“Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

İlgililere duyurulur.

 

 

Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

FBE Müdür V.

 

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.