gtu_logo

DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

-Haftalık ders programında günlük en fazla 8 saat ders yazılması

-Lisans Bitirme ödevlerinin 2 saat uygulama olarak gösterilmesi

-599-699 uzmanlık alan dersleri ve danışmanlık dersleri; iki dönem arası ve yaz dönemlerinde de ödendiği için ders programında mutlaka gösterilmesi

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI           XXX 599 UZMANLIK ALAN DERSİ

                                                                    XXX 591 SEMİNER I

                                                                    XXX 592 SEMİNER II

 

DOKTORA PROGRAMI                      XXX699 UZMANLIK ALAN DERSİ

                                                                    XXX 691 SEMİNER I

                                                                    XXX 692 SEMİNER II

 

-599 ve 699 Uzmanlık Alan Derslerinin ikisi de mevcutsa haftalık ders programında (599/699 Uzmanlık Alan Dersi) şeklinde aynı saatlerde toplam 8 saat yazılması ( GTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği madde 21 SE).

 -Öğrenci sayısı belirtilirken; akademik bilgi sisteminde Öğrenci>kayıt yenileme bölümünde Durumu “ kayıt yenilendi “ olan lisansüstü öğrencilerin sayısı belirtilmelidir.

-Ders aşamasını bitiren yeterliği geçmemiş doktora öğrencileri, ders kaydı olmadığından sistemde kayıt yenilemedi şeklinde görülmektedir. Bu yüzden öğrencilerin isimlerinin belirtilmesi ve öğrenci sayısına eklenmesi,

 -Başka üniversitede ve kurumlarda görevlendirmesi bulunan öğretim üyesi/görevlilerinin görevlendirme yazılarının ders yükü bildirim formuna eklenmesi,

 a)Yarım gün görevlendirmelerde sabah veya öğleden sonra ders yazılması öğretim üyelerine aittir.

 b)Görevlendirme yazısında tam gün veya yarım gün görevlendirmeler belirtilmediyse tam gün görevlendirildiği değerlendirilecektir.

 -30 Eylül 2016 ders ekleme-çıkarma son günü olduğundan ders veren öğretim üyesi/görevlilerinin bu günden sonra ekteki Ders Yükü Bildirim Formun doldurulması,

 -Mağduriyet yaşanmaması için görevli, izinli veya raporlu oldukları günlerin zamanında Enstitümüze bildirilmesi,

 -03 Ekim 2016 tarihine kadar ders yükü bildirim formlarının 2 nüsha olarak Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi.

 NOT: Ek ders ödemeleri her ayın 1-5’i arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmektedir.

 

İrtibat:

Semra DOGANAY                 605 12 40             semradoganay@gtu.edu.tr

Gökmen IŞIK                         605 12 41             gokmen@gtu.edu.tr