gtu_logo

6569 Sayılı Af Kanunu ile ilgili Duyuru

26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici maddeler ekleyen 6569 Sayılı Kanunun 32’inci maddesi ile düzenlenen geçici 68’nci maddesi gereğince ilişiği kesilen öğrencilerin öğrenime devam edebilmeleri için gerekli olan Dilekçe Örneği, İlgili Kanun Metni ekte verilmiştir.

EK 1:Dilekçe örneği

EK 2: Kanun metni