gtu_logo

7417 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83. Maddeye Göre Aftan Yararlanan/Yararlanacak Öğrenciler İçin Duyuru

 

7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü maddesinin uygulama esaslarında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılan düzenlemelere istinaden; aftan yararlanmak üzere başvuruda bulanan öğrencilerden ilişikleri kesildiği dönem kayıtlı oldukları lisansüstü programları (Türkçe veya %30 İngilizce) kapatılmış olanların intibaklarında aşağıdaki şekilde düzenlemeye gidilmiştir:

AGNO’su en az 3.00 ve üzeri olarak derslerini tamamlayan, tez aşamasında iken ilişiği kesilen öğrencilerin intibakları o dönemki programlara (Türkçe veya %30 İngilizce) yapılarak İngilizce ders alma zorunluluğu iptal edildi. İptal işlemi Öğrenci işleri Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır. FBE 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri  ve Yayın Etiği dersini almasına karar verilenler Ders+Tez aşamasından devam edeceklerdir.

Ders aşamasında başarısız olan öğrencilerin intibakları ise mevcut lisansüstü programa göre yapılmıştır.

Aftan yararlanmak üzere 7 Ekim 2022 tarihinden sonra başvuruda bulunanların intibakları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından başlayacak şekilde yapılacaktır.