gtu_logo

Doktora Tezinin İzlemesi (01-30 Haziran 2022)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılı Doktora Tezinin İzlemesi 01-30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılması, ilgili evrakların 3 gün içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekmektedir.

Senato Esası - Doktora Tezinin İzlenmesi

MADDE 53 SE - (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak ve Haziran aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi sadece uzmanlık alanı dersinden gelişmekte (D) notu alan bir öğrenci için toplanır. Uluslararası öğrenci değişim programı ile yurtdışına giden öğrenci bu raporu dönüş tarihinden itibaren bir ay içerisinde sunar.

  1. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Tez İzleme komitesi üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yarıyıl sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesi kararını bildiren bir tutanak ve öğrencinin raporu Anabilim Dalı Başkanlığınca Tez İzleme Komitesi toplantısını izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bir üst yazı ile teslim edilir. Öğrenci ilgili yarıyıl sonunda tez izleme komitesine tez izleme raporu vermezse veya tez izleme komitesi tarafından başarısız bulunursa, danışmanı tarafından verilen Uzmanlık Alan Dersi gelişmekte olan (D) notu başarısız (F) notuna dönüştürülür.
  2. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan/ tez izleme raporu vermeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora Tez İzleme Formları aşağıda yer almaktadır.

 Doktora Tez İzleme İş Akış Diyagramı burada yer almaktadır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar form açıklamalarında detaylandırılmıştır.