gtu_logo

2021-2022 Güz Yarıyılı Kayıt Dondurma

2021-2022 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Kayıt Dondurma yapmak isteyen öğrenciler 27 Eylül - 15 Ekim 2021 tarihleri arasında  kayıt dondurma gerekçesi ve ekleri ile birlikte Danışman görüşünü alarak Anabilim Dalına müracaat  edilmesi gerekir. 

"Öğrenciye, danışmanın görüşü, Program Koordinatörlüğü ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yarıyılda kayıt dondurma hakkı verilebilir."