gtu_logo

2021-2022 Güz Yarıyılı Ders Saydırma

Ders saydırma işlemi, öğrencinin lisansüstü programına ilk kayıtlandığı yarıyılda, diğer üniversitenin lisansüstü programından kaydının silindiğini gösteren belge, onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ile 13 Eylül-8 Ekim 2021 tarihlerinde dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvuru yapması gerekir.

Diğer yükseköğretim kurumundan ise son beş yılda aldığı derslerden en az BB notu ile başarılmış en fazla üç dersin kredisi/başarı notu sayılabilir. Tezsiz II. öğretim yüksek lisans programlarında diğer yükseköğretim kurumundan ders saydırma yapılamaz.