gtu_logo

Ders Yükü Bildirim Formu Hakkında Bilgilendirme

        FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

23 Ekim 2020 ders ekle-çıkar haftasının tamamlanmasının ardından ekteki Ders Yükü Bildirim Formunu doldurmanızı, en geç 26 Ekim 2020 tarihine kadar imzalı iki nüsha olarak bağlı bulunduğunuz biriminize (bölüm başkanlığı veya enstitü müdürlüğü) teslim edilmesi gerekmektedir.(İlgili Birimler Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne topluca iletimini sağlayacaktır.)

Ek ders ödemeleri, her ayın 1-5’i arasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

- Aynı dersin teorik ve uygulama olarak verilmesi durumunda, haftalık ders programında dersin teorik bölümü (T), uygulama bölümü (U) olarak belirtilmeli,

- Haftalık ders programında günlük en fazla 8 saat ders yazılmalı,

- Lisans bitirme ödevleri ve staj dersleri 2 saat uygulama olarak gösterilmeli,

- Lisansüstü seminer dersleri 2 saat uygulama olarak gösterilmeli,

- Tez Konusu olan öğrenciler için Uzmanlık Alan Dersi yazılmalı

- Danışmanlık sayısı için ilgili dönemde kayıt yenileyen ve ders seçen öğrenciler yazılmalı

- Yeterlik aşamasındaki doktora öğrencilerinin isimlerinin belirtilmeli ve öğrenci sayısına eklenmeli

- Kayıt dondurma, kayıt silme ve mezun olan öğrenciler yazılmamalı.

- Görevli, izinli veya raporlu günlerin zamanında Enstitümüze bildirilmeli,

- Ders yükü bildirim formu tek sayfa olarak gönderilmeli

-Başka üniversitede ve kurumlarda görevlendirmesi bulunan öğretim üyesi/görevlilerinin görevlendirme yazıları ders yükü bildirim formuna eklenmeli

(Görevlendirme yazısında tam gün veya yarım gün olarak ifade edilmezse tam gün olarak değerlendirilecektir. Yarım gün görevlendirmelerde sabah veya öğleden sonrası için ders bildirimi yapılabilir.)

Danışmanlık ve Uzmanlık Alan Dersi

- Dönem başında verilen Ders yükü bildirim formuna göre ek ders ödemeleri yapılmakta olup, iki dönem arası ve yaz dönemlerinde revize edilmiş ders yükü formu alınmayacaktır. (599/699 uzmanlık alan dersleri ve danışmanlıklar; iki dönem arası ve yaz dönemlerinde de ödendiği için ders programında gösterilmesi)

-599/699 Uzmanlık Alan Dersleri birden fazla ise haftalık ders programında (599/699 Uzmanlık Alan Dersi) şeklinde aynı saatlerde toplam 8 saat yazılmalıdır ( GTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği madde 21 SE).

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI                                                 DOKTORA PROGRAMI

XXX 599 Uzmanlık Alan Dersi                                              XXX 699 Uzmanlık Alan Dersi

XXX 591 Seminer I                                                               XXX 691 Seminer I

XXX 592 Seminer II                                                              XXX 692 Seminer II 

- Kadrosu Enstitülerde bulunan ve farklı Enstitülerde ders veren Öğretim Üyeleri, ders yükü bildirim formlarını kadrosunun bulunduğu Enstitü Müdürlüğüne imzalattıktan sonra ders verdiği Enstitüye teslim etmelidir.

EKLER:

Ders Yükü Bildirim Formu (1 Sayfa)

Örnek Ders Yükü Bildirim Formu (1 Sayfa)

İrtibat: 

Semra DOĞANAY

605 1240

semradoganay@gtu.edu.tr