gtu_logo

Mimari Tasarım 7 / 8 seminer dizisi (1)

 

Konusu, “KAPLICA / Tuzla İçmeler’de Termal Tesis ve Kentsel Rekreasyon Alanı Tasarımı”  olan Mimari Tasarım 7 / 8 dersleri  kapsamında, “Tuzla Kaplıcaları” başlıklı seminer, Y. Şehir Plancısı  Safa Avcıoğlu tarafından gerçekleştirildi. Avcıoğlu, seminer kapsamında, “Tuzla Kaplıcalarının Tarihsel Geçmişi ve Kent Kimliği Açısından Konumu”, “Büyük ve Küçük İçmeler”, “Yasal Durum”, “Büyük ve Küçük İçmeler’deki Korunması Gerekli Yapılar” gibi başlıklara değinerek, proje alanının öğrenciler tarafından çok yönlü değerlendirilmesi açısından katkıda bulundu. Lisans eğitimini, İTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise, “Tarihi Çevrelerde Kentsel Yenileme Eğilimleri: Tuzla Köyiçi Örneği” başlıklı tezi ile GTÜ ŞBP Ana Bilim Dalı’nda tamamlamış olan ve İstanbul 1 numaralı Yenileme Alanları KVKBK Müdürlüğü’nde Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev yapan Avcıoğlu, eğitim ve çalışma sürecinde proje alanı  hakkında edinmiş olduğu detaylı bilgi birikimini belgelerle Mimari Tasarım 7 / 8 öğrencileriyle paylaştı.     

Mimari Tasarım 7/8  Stüdyo Konusu:

Mimari Tasarım 7 / 8 proje dersi konusu, Tuzla-İçmeler’de Termal Tesis ve Rekreasyon Alanı Tasarımı olarak belirlenmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde detaylı yer bulan, Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Atatürk'ün "Tıbbi Ekoloji" ve "Hidro Klimatoloji" bölümlerinin kurulmasını sağladığı yıllarda özel ilgi gösterdiği 600 yıllık termal su kaynağı, İstanbul ve yakın çevresinin en eski kaplıcalarından birisidir. Projenin hedeflerinden biri yüz yıllardan beri Anadolu’da halkın gündelik yaşamının bir parçası olan kaplıcayı tekrar kent yaşantısına kazandırmaktır. Bu sebeple projede tasarlanması beklenen termal tesisin dışa kapalı bir kompleks olmanın ötesinde, içerisinde konumlanacağı kentsel rekreasyon alanını da bu yaşama katacak bir odak olması beklenmektedir.

Mimari Tasarım 7  Yürütücüler:  Prof. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan, Arş. Gör. Fazilet Tuğrul Okbaz, Arş. Gör. Funda Tan, Arş. Gör. Ayşegül Engin

Mimari Tasarım 8  Jüri 1:  Prof. Dr. Tülay Tıkansak Karadayı, Prof. Dr. Ayla Ayyıldız Potur, Doç. Dr. Kutlu Sevinç Kayıhan, Mimar Figen Çiloğlu, Yrd. Doç. Dr. Ferhat Pakdamar, Arş. Gör. Fazilet Tuğrul Okbaz

Mimari Tasarım 8  Jüri 2: Prof. Dr. Elif Özlem Aydın Oral, Prof. Dr. Birgül Çolakoğlu (İTÜ), Doç Dr. Yasemin Alkışer Bregger (İTÜ), Prof. Dr. Semih Eryıldız (Doğuş Ü.), Yrd. Doç. Dr. Ferhat Pakdamar, Arş. Gör. Funda Tan, Arş. Gör. Ayşegül Engin