2020-2021 Güz Dönemi 2. Alımlarda GTÜ Mimarlık Programı Lisansüstü Giriş Sınavlarına Katılacak Adayların Bilgisine!

2020-2021 Güz Dönemi 2. Alımlarda GTÜ Mimarlık Programı Lisansüstü Giriş Sınavlarına Katılacak Adayların Bilgisine!

 

Fen Bilimleri Enstitüsü duyurularında da belirtildiği üzere GTÜ Mimarlık Programı Lisansüstü giriş sınavlarının; Doktora için 23 Eylül 2020 saat 10.00’da, Tezli YL için 23-24 Eylül 2020 saat 10.00’da uzaktan (online) olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlgili sınavlara katılacak adayların;

 1. Başvuru koşullarını sağlayarak ön değerlendirmeleri geçmiş olmaları,
 2. Bu koşullardan biri olan dil koşulunu sağlamayan ya da herhangi bir dil belgesi teslim etmeyen adayların (27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS’ye katılacak adaylar hariç), 21 Eylül 2020 tarihinde GTÜ tarafından gerçekleştirilecek lisansüstü dil yeterlilik sınavından 55 ve üstü puan almış olmaları gerekmektedir.

Belirtilen koşulları sağlayan adayların, aşağıda yapılan bilgilendirmeleri dikkate almaları önem arz etmektedir.

 

Lisansüstü Giriş Sınavları öncesinde:

 1. Mimarlık Doktora ve Tezli YL sınavlarına katılacak adayların, giriş sınavları için istenen portfolyo, referans mektubu, niyet mektubu gibi ek belgeleri, sınavdan önce temin etmeleri ya da online olarak düzenlemeleri beklenmektedir. Giriş sınavlarına katılabilmek için lisansüstü programlarda istenen ek belgeler başvuru duyurusunda yer almaktadır.

Giriş sınavlarına katılabilmek için istenen ek belgelerin aşağıda belirtilen tarih ve saatlere kadar belirtilen adreslere e-posta ile ulaştırılması gerekmektedir:

a)      Doktora programı başvuruları için en geç 22 Eylül 2020 saat 10.00’a kadar mimarlikdoktora@gtu edu.tr

b)      Tezli YL programı başvuruları için en geç 22 Eylül 2020 saat 10.00’a kadar mimarliktezliyl@gtu.edu.tr

 1. İstenen ek belgelerin gönderiminde, konunun aday no_ad_soyad_portfolyo ya da aday no_ad_soyad_referans gibi isimlendirmeler yapılarak gönderilmesi gerekmektedir. İstenen aday no, başvuru numarası ile aynı numaradır.
 2. İstenen belgelerden portfolyonun çözünürlüğünün en az 150 dpi olması ve dosya boyutunun e-postalanabilir nitelikte olması önemlidir.
 3. İstenen belgelerden referans mektupları için aşağıda linki verilen sayfada eğitim ve öğretim formları bölümünde yer alan FR 0575 kodlu Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Giriş Sınavlarında Kullanılması Önerilen Referans Mektubu isimli Türkçe ya da aynı kodlu İngilizce formların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, referans mektuplarının referansı veren kişinin kurumsal e-posta adresinden yukarıda belirtilen programlara uygun adreslere, belirtilen son tarihlere kadar gönderilmesi gerekmektedir.

 

FR kodlu form için:

            http://www.gtu.edu.tr/kategori/2382/0/display.aspx?languageId=1

 

Lisansüstü Giriş Sınavlarının yapılma süreci hakkında:

 

 1. Lisansüstü giriş sınavlarının yapılma süreci GTÜ Senatosunun ve Anabilim Dallarının, içinde bulunulan Covid-19 dönemi için Lisans/Lisansüstü sınavları ile ilgili aldığı kararlar ve belirledikleri kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
 2. Bu anlamda online olarak yapılması planlanan sınavlarda, MS Teams programı kullanılacaktır.
 3. Adayların başvuruda vermiş oldukları e-posta adreslerine, sınav günü ve saatinde bir toplantı davet linki gönderilecek olup, adayların sınavlara eş zamanlı ve Konuk Katılımcı olarak katılmaları sağlanacaktır.
 4. Adayların mülakata giriş günü ve saati önceden belirlenecek olup, ön değerlendirmeyi geçmeleri durumunda e posta aracılığı ile kendilerine bildirilecektir.
 5. Adaylar sınav platformuna tek tek davet edilecektir. Bu anlamda, adayların sınav süresince e-postalarının ve bilgisayarlarının başında hazır bulunmaları gerekmektedir.
 6. Sınavla ilgili tüm süreçler kayıt altına alınacaktır.

 

Lisansüstü Giriş Sınavlarının sonuçlarının ilanı:

 

Sınav sonuçları, başvuru duyurusunda yer alan ilgili tarihe kadar GTÜ web sayfası üzerinden açıklanmaktadır.

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum