Uzmanlık Alanları ve Referanslar

Mimarlık ve Restorasyon Alanı

Uzmanlar
Tülay Tıkansak KARADAYI 

Sürdürülebilirlik, Yapı Biyolojisi, Yapı Ekolojisi, Yapı Malzemesi

Nilay COŞGUN

Yapısal Atık Yonetimi,Yapı Üretimi, Yapı ve Yapım Kalitesi, Toplu Konut

Elif Özlem AYDIN (ORAL)

Tek Yapı Koruma, Sit Koruma, Endüstri Mirası

Ayla Ayyıldız POTUR

Mimari Tasarım, Mimarlıkta Psikoloji, Mimarlık Eğitimi, Yaratıcılık, Mekan Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet ve Mekan, Çocuk ve Mekan, Mimarlıkta Psikometrik Araştırmalar

Kutlu Sevinç KAYIHAN

Mimari tasarım, Mimarlık Teorisi, Mimari Tasarım Metodları, Mimarlık Eleştirisi, Sürdürülebilir(ekolojik) mimari tasarım, Eğitim binalarının mimari tasarımı 

Cahide AYDIN İPEKÇİ

Mimarlıkta Malzeme Teknolojileri, Yapı Malzemelerinin Geri Dönüşüm Potansiyelleri, Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri , Alçı

Seda KULA SAY

Mimarlık Tarihi, Erken Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Geç Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Beaux Arts Okulu ve Eklektizm, 19.Yüzyılda Osmanlı Liman Kentlerinin Gelişimi, Sanayi-i Nefise Mektebi

Levent ARIDAĞ

Mimari Tasarım, Performansa Dayalı Mimari Tasarım ,Eko-Tasarım, Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri,  Mimarlık Eğitimi

Saniye KARAMAN ÖZTAŞ

Yapı Fiziği, Yapı Malzemeleri, Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri, Yasam Döngüsü Değerlendirmesi 

Dicle KIZILDERE GÖKYER

Soylulaşma, Kentsel Dönüşüm/ Yenileme ve Politikaları, Yerinden Edilme,  Kentsel Tasarım

Ezgi YAVUZ

Modern Mimarlik, Modern Sanat, II. Dünya Savaşı Sonrasi Dönemde Mimarlik, Mimarlık-Sanat İşbirliği

 

Yapı ve Deprem Alanı

Uzmanlar

Yasin FAHJAN

Deprem Mühendislik Yazılımları (FEM, Risk, Veri Analizi), Deprem Tehlike ve Risk Analizi, Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Analizi, Karmaşık Sistemlerin nonlineer analizi 

Ferhat PAKDAMAR

Yapı, betonarme, Deprem, Performans Temelli tasarım, Risk Analizi, Köprüler ve Sanat Yapıları, Yüksek yapılar 

 

Şehir ve Bölge Planlama Alanı

Uzmanlar

 

Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU

Kaynak Ekonomisi, Bölge Planlama, Politika Analizi, Kentsel Planlama ve Mekansal Modelleme 

Murat YILDIZ

Kentsel Tasarım, Ekolojik Planlama, İmar Hukuku 

Reyhan YILDIZ

planlama teorisi, stratejik mekansal planlama, metropoliten planlama

Yaşasın Eryılmaz

Kentsel Ulaştırma, Ulaştırma Ekonomisi, Kentsel Planlama, Bölge Planlama 

Tayfun Salihoğlu

Kentsel Yaşam Kalitesi, Rekreasyon, Boş Vakit Değerlendirme, Endüstriyel Faaliyetlerin Yer Seçimi, Konut Alanları, Planlamada Bilgisayar Destekli Tasarım, Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri, Konut Alanları

Emre Tepe

Mekansal Ekonometri, Kentsel Modelleme, Mekansal-Zamansal Modelleme, Kent Ekonomisi, Konut ve Büyük Ölçekli VeriEndüstriyel Tasarım Alanı

Uzmanlar                                     Ceyda ÖZGEN                                                      Sürdürülebilir Tasarım, Ambalaj Tasarımı, Yaşam Döngüsü Analizi, Mücevher ve Takı Tasarımı, Mobilya Tasarımı, Mağaza ve İç Mekan Tasarımı, Kentsel Mobilya Tasarımı
  Saliha TÜRKMENOĞLU BERKAN Tasarım Eğitimi, Tasarım Metotları, Gelecek Odaklı Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım, Ambalaj Tasarımı