gtu_logo

BURSİYER İLANI 07.08.2020

BURSİYER İLANI

Gebze Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Kimya Bölümünde yürütülmekte olan TÜBİTAK destekli  aşağıdaki araştırma projesinde organik sentez alanında çalışmak üzere 1 Adet  Yüksek Lisans veya Doktora  Bursiyeri (3.000 TL/ay) aranmaktadır. İlgilenen adayların “Organik bileşiklerin sentezi ve yapı karakterizasyonu” alanında tecrübeli olması tercih sebebidir.

Proje Adı: “Biyoteknolojik Olarak Üretilen Yerel Bitki Kaynaklı Şikonin Türevlerinin Kimyasal Modifikasyonu ve Anti-Tümor Etkinliğinin Araştırılması” TÜBİTAK 1001 Projesi

Proje süresi:  15 ay

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mine GÜL ŞEKER

Konu hakkındaki deneyimlerinizi içeren CV’leriniz ile birlikte.

 

Detaylı bilgi ve müracaat:

 

Dr. Öğr. Üyesi Mine GÜL ŞEKER

GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

D Blok, GTU MAR-Z22

E-Mail : gul@gtu.edu.tr
Phone : +90(262) 605 2596