gtu_logo

30 ve 40 Günlük Stajlarda Uygulama Usulü Hakkında

30 veya 40 gün staj yapmak isteyen öğrenciler kabul belgesini buna göre alarak sistemden 30/40 günü seçerek başvuru yapmalıdır. Fakat ilk etapta başvurular 20 gün olarak onaylanacaktır. 
Öğrenciler yine staj fişini doldurduğu sistemle aynı şekilde ve staj başlangıç tarihinden en geç iki hafta sonrasında online olarak staj hedeflerini ve staj planını dolduracaktır ve bu form staj komisyonu ve bölüm başkanının onayına sunulacaktır. Staj komisyonu ve bölüm başkanının onayı sonrasında 30/40 günlük staj onayı verilmiş olacaktır. Staj komisyonu ve/veya bölüm başkanının onay vermediği durumda staj 20 günün sonrasında sonlandırılacaktır.
 
Not: Staj hedeflerini ve staj planını online olarak yüklemek için kullanılacak sistemin kuruluş çalışması devam etmektedir. Yaz dönemi ilk staj başlangıcı 24 haziran olduğu ve iki hafta süre olduğu göz önüne alınarak haziran sonuna doğru sistemin tamamlanması planlanmaktadır. Sistem hazır hale gelince dekanlık staj sayfasından duyuru yapılacaktır.