gtu_logo

Online Staj Fişi Hakkında

Online staj dönemine geçildiğinden dolayı FR0076 numaralı staj fişi sayfadan kaldırılmıştır. Yerine online form eklenmiştir. Formun link adresi aşağıda sunulmuştur. 

https://forms.office.com/r/fqyv0peVvC