CE 323 Natural Hazard and Disaster dersi Tsunami Semineri

CE 323 Natural Hazard and Disaster dersi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Ceren Özer Sözdinler tsunamiler hakkında seminer verecektir. 
Seminer gün ve saati: 26 Nisan Çarşamba Saat: 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akO-LHfmyOkFL7w6MPX560AS3rtktPnCiJS_JTOs7XLc1%40thread.tacv2/1677618986765?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%2210d6e9b1-abd5-4e1d-92a0-5dc86cf67d84%22%7d


 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum