gtu_logo

Lisansüstü Tez Desteği Programı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi tarafından MBB Bilimsel Çalışmaları Destekleme Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülen Lisansüstü Tez Desteği Programı başvuruları başlamıştır. 2023 yılı itibarıyla 8. dönemine giren program kapsamında 20 adet doktora tezi desteklenecektir. Destek miktarı her bir doktora tezi için 25.000 ₺ olarak belirlenmiştir.
Başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

1. Doktora tezi araştırması yerel yönetim, şehircilik, akıllı şehirler, mimarlık, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi, su yönetimi, çevre yönetimi, iklim değişikliği, küresel ısınma, demografi, göç, deprem riski, risk yönetimi, afet yönetimi, tarımsal alanların korunması ve kentsel yaşam kalitesi gibi konularda Türkiye'deki üniversitelerde yapılıyor olmalıdır.
2. Araştırmacıların doktora yeterlilik aşamasını başarı ile tamamlamış, tez konusu enstitü tarafından onaylanmış ve tez yazım sürecinde olması gerekmektedir (Tez önerisi üniversite enstitüsü tarafından henüz onaylanmamış veya resmi olarak doktora tezini tamamlamış olduğu tespit edilen araştırmacıların başvuruları geçersiz sayılacaktır).
3. Başvurular, yalnızca bilimseldestek.marmara.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır
(bilimseldestek.marmara.gov.tr adresi üzerinden kişisel bir hesap oluşturulması ve tez araştırmasına dair istenen bilgilerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir).
4. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 Cuma günü (saat 23.59’a kadar) olarak belirlenmiştir.

Başvuruların Sonuçlanması:

Başvuruların nihai değerlendirmesi MBB Encümeni tarafından yapılacaktır.
Sonuçlar marmara.gov.tr web sitesinden ilan edilecektir.
Destek verilmesi uygun görülen tez sahipleri, sözleşme imzalamak üzere MBB’ye davet edilecektir.