gtu_logo

GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 2021 – 2022 Güz Yarıyılı Staj Ön Değerlendirme Sonuçları (Güncel)

Öğrencilerimizin 2020-2021 Bahar dönemi sonrası, gerçekleştirdikleri stajlar, 2021-2022 Güz Yarıyılı içerisinde, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ isimli resmi evrakta belirtlilen zaman takvimi göz önüne alınarak, içinde bulunduğumuz 5. hafta itibariyle öğrencilerimizin dikkatine sunulmuştur.

Bu kapsamda, staj yönergesinde bulunan aşağıdaki maddeler :

(3) Staj Evraklarının hepsi Staj Komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçları ilgili yarıyılın 5 inci haftasında ilgili bölüm sayfasında ilan eder, 7 inci hafta itirazları değerlendirerek karara bağlar, 9 uncu hafta içerisinde Dekanlığa bildirilir.

(4) İlk değerlendirme sonucunda öğrencinin stajı başarılı olarak kabul edilir ya da evraklar “eksik” ibaresi ile tamamlanmak üzere öğrenciye geri döndürülür. 15 günlük ek sürenin sonunda Staj Komisyonu, eksikleri tamamlanmış olması gereken evrakı ikinci ve son kez olarak değerlendirmeye alır, bu değerlendirme sonunda staj kabul veya reddedilir. Stajı reddedilen öğrenciler reddedilen stajı bir sonraki dönemde tekrarlamakla yükümlüdürler.

uyarınca, öğrencilerimizin notlarda ifade edilen eksiklerini tamamlayarak en geç 11.11.2021 tarihine kadar dosyalarını tamamlamaları beklenmektedir.

Aksi takdirde stajları bu dönem geçersiz sayılacak ve bir sonraki dönemde stajlarını tekrarlamaları gerekecektir. Eksiği bulunmayan öğrencilerimizin bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

Stajlarla ilgili değerlendirme notları, ekteki pdf dosyasından incelenebilir.

/fileman/Files/UserFiles/insaat_muhendisligi_bolumu/EksikEvrakListesi_Güncel.pdf

Eksik Evrak Teslimi Hakkında: