GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 2021 – 2022 Güz Yarıyılı Staj Ön Değerlendirme Sonuçları (Güncel)

Öğrencilerimizin 2020-2021 Bahar dönemi sonrası, gerçekleştirdikleri stajlar, 2021-2022 Güz Yarıyılı içerisinde, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ isimli resmi evrakta belirtlilen zaman takvimi göz önüne alınarak, içinde bulunduğumuz 5. hafta itibariyle öğrencilerimizin dikkatine sunulmuştur.

Bu kapsamda, staj yönergesinde bulunan aşağıdaki maddeler :

(3) Staj Evraklarının hepsi Staj Komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçları ilgili yarıyılın 5 inci haftasında ilgili bölüm sayfasında ilan eder, 7 inci hafta itirazları değerlendirerek karara bağlar, 9 uncu hafta içerisinde Dekanlığa bildirilir.

(4) İlk değerlendirme sonucunda öğrencinin stajı başarılı olarak kabul edilir ya da evraklar “eksik” ibaresi ile tamamlanmak üzere öğrenciye geri döndürülür. 15 günlük ek sürenin sonunda Staj Komisyonu, eksikleri tamamlanmış olması gereken evrakı ikinci ve son kez olarak değerlendirmeye alır, bu değerlendirme sonunda staj kabul veya reddedilir. Stajı reddedilen öğrenciler reddedilen stajı bir sonraki dönemde tekrarlamakla yükümlüdürler.

uyarınca, öğrencilerimizin notlarda ifade edilen eksiklerini tamamlayarak en geç 11.11.2021 tarihine kadar dosyalarını tamamlamaları beklenmektedir.

Aksi takdirde stajları bu dönem geçersiz sayılacak ve bir sonraki dönemde stajlarını tekrarlamaları gerekecektir. Eksiği bulunmayan öğrencilerimizin bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

Stajlarla ilgili değerlendirme notları, ekteki pdf dosyasından incelenebilir.

/fileman/Files/UserFiles/insaat_muhendisligi_bolumu/EksikEvrakListesi_Güncel.pdf

Eksik Evrak Teslimi Hakkında:

  • Teslim edilmesi gereken evraklar, Bölüm Sekreterliğimize ilgili tarihe kadar iletilmelidir. Bölüm Sekreterliğinde bulunan listeden eksik evrakların kontrol edilmesine dikkat edilmesi önem arz etmektedir. İlgili tarih sonrası gerekli kontroller sağlanarak nihai değerlendirme gerçekleştirilecektir. Geç kalınmaması hususunda öğrencilerimizin dikkatli olmaları gerekmektedir.
  • Staj defteri düzeltmeleri / güncelleştirmelerinde tekrar kurum imzasına gerek bulunmamaktadır. Öğrencinin defterde gerekli alanları imzalaması gerekmektedir.
  • Yetersiz izah ile geri çevirilen defterlerde, gözlemler, öğrenilenler, ilgili imalat ya da tasarım yöntemlerinin gerekli yönetmeliklerce uygunluğu, bu metod veya uygulamaların tercih sebepleri, bu tasarım ya da imalatların gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, öğrencilerin öğrenim gördükleri derslerden öğrendikleri ile pratik uygulamaları bir araya getirmiş olmaları ve bunları staj defterlerinde sunmaları beklenen taleplerden sayılabilir. Bununla birlikte, staj defteri bu açıklama ile sınırlı olmamalı, bir mühendis adayının edinmesi gerekli olan mesleki tecrübelerden elde edilenleri, kritik durumları, mühendis adayının gözlemlerini ve tüm bunları pekiştirdiği görsellerini de içermelidir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum