gtu_logo

Türkçe / Turkish I (TÜR 101 / TUR 101) Dersi Ara Sınav Duyurusu

Türkçe/Turkish I (TÜR 101/TUR 101) dersinin "ara sınavı/vizesi" ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

Tarih: 5 Aralık 2020 

Saat: 12.00

Yer: Microsoft Teams

 

Not: Dersin Microsoft Teams grubunda ekli değilseniz dersin yürütücüleri ile iletişime geçiniz.

- Mühendislik Fakültesi için Öğr. Gör. Turan Hancı (turanhanci@gtu.edu.tr)

- Diğer fakülteler için Öğr. Gör. Benan Durukan (bdurukan@gtu.edu.tr)