gtu_logo

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2020-2021 Güz Yarıyılı Staj Ön Değerlendirme Duyurusu

2019-2020 Bahar Yarıyılı sonrası yaz tatili döneminde öğrencilerimizin yaptıkları stajların Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Staj Yönergesi uyarınca ön değerlendirmeleri gerçekleştirilmiş, sonuçları ilgili dosyada öğrencilerimizin bilgisine sunulmaktadır. Dosyada staj evrakları ile ilgili dataylı bilgilendirme mevcuttur. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Staj Yönergesi’nde bulunan Madde 8-(3),(4) uyarınca - Staj Evraklarının hepsi Staj Komisyonlarınca değerlendirilerek sonuçları ilgili yarıyılın 5 inci haftasında ilgili bölüm sayfasında ilan eder, 7 inci hafta itirazları değerlendirerek karara bağlar, 9 uncu hafta içerisinde Dekanlığa bildirilir. İlk değerlendirme sonucunda öğrencinin stajı başarılı olarak kabul edilir ya da evraklar “eksik” ibaresi ile tamamlanmak üzere öğrenciye geri döndürülür. 15 günlük ek sürenin sonunda Staj Komisyonu, eksikleri tamamlanmış olması gereken evrakı ikinci ve son kez olarak değerlendirmeye alır, bu değerlendirme sonunda staj kabul veya reddedilir. Stajı reddedilen öğrenciler reddedilen stajı bir sonraki dönemde tekrarlamakla yükümlüdürler. – öğrencilerimizin ilgili evraklarda eksiklikleri varsa tamamlamaları,  en geç 16 Kasım 2020 tarihinde İnşaat Mühendisliği  Bölümü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

2020-2021 Güz Yarıyılı Staj Ön Değerlendirme Dosyası