gtu_logo

Ara Dönem Staj Hk.

Ara dönemde staj yapmış/yapıyor olan öğrencilerimiz;

Staj belgelerini (Staj defteri, Staj raporu ve Anketler) teslim edecek öğrencilerin dönem başladıktan sonra 1 (bir) ay içerisinde staj defterlerini elden ya da kargo yolu ile Bölümlerinin Staj Komisyonlarına iletmeleri uygun bulunmuştur.