gtu_logo

GTÜNANO Seminerleri

6 Ocak Pazatesi günü seminer dersi kapsamında seminer verecek olan öğrencilerimiz aşağıda belirtilmiştir. Seminerler Nanoteknoloji Enstitüsü dersliğinde yapılacaktır.


Seminer Günü: 06.01.2020
Seminer Saati: 10.00
Konuşmacı: Nesrin KARADEMİR
Seminer Konusu: Amine doped nanoporous sorbents for CO2 adsorption

Seminer Günü: 06.01.2020
Seminer Saati: 10.30
Konuşmacı: Zeynep AYDIN
Seminer Konusu: Catalyst and Carbon Support Materials for PEM Fuel Cells