gtu_logo

GTÜ-UTEM Mevlana Projesi İşbirliği

Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Bünyemin ÇOŞUT’un  yazdığı ve yürüttüğü ve YÖK tarafından kabul edilen Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamındaki MEV2017-070 nolu "Endüstiriyel Uygulamalar için Elektrikçe İletken Nanokompozit Mürekkep" konulu  Projesi çerçevesinde Malezya Technical University of Malaysia'da araştırma ve sunum yapmak üzere 26 Temmuz - 8 Ağustos arasında süren faaliyeti tamamlandı.

Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarımız ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği sağlayan Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı Öğretim Üyelerimiz  tarafından hazırlanan projeler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Proje ortağı  olarak anlaşan iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılabilmektedir.

 Üniversitemizi ve Ülkemizi tanıtıcı görüşmeler yapan hocamız projenin detayları ve GTÜ-UTEM arasındaki bilimsel-teknik işbirliğinin artırılması konusunda bir sunum gerçekleştirmiştir.