gtu_logo

2018-2019 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı İlanı

 

Seçim Takvimi

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2018

 

Seçim Kriterleri

Öğrenci değişiminden faydalanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır:

Başvuru Belgeleri

Farabi Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri, ilan edilen tarihler içinde Farabi/Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

  1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)

Formun, bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. Formdaki bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Form, başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. İmzasız formlar kabul edilmeyecektir. Formlarda fotoğraf bulunması şarttır.

  1. Transkript (2 adet)
  1. Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge - Başvurduğunuz programın öğrenim dili tamamen veya kısmen yabancı bir dil ise, dil düzeyinizi gösteren belgedir. Böyle bir belgeniz varsa başvurunuza ekleyiniz .
  2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak FARABİ ofisine teslim etmiş öğrenciler, ağırlıklı not ortalamasına göre sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek akademik ortalamaya sahip olan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır.

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak seçim gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonuçları GTU Farabi sayfasında ilan edilir. Farabi Öğrenci Değişimi seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle Farabi Ofisinde bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında bilgi verilecektir. Toplantı yeri ve saati sonuçlarla birlikte ilan edilecektir.

Seçim süreci sonunda başarılı ilan edilen öğrenciler, aday öğrencidir. 2018-2019 burs tahsisinin ilanı ve öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmesinin ardından Farabi öğrencisi olduğu kesinlik kazanır.

Burs Ödemesi

Farabi Değişim Programından faydalanmaya hak kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir. Burs ödemesi aylıklar halinde hak edilen hibenin %70’i şeklinde ödenir. Kalan %30’luk bursun ödemesi değişim sonucunda öğrencinin başarı durumuna göre yapılır.

Güz+Bahar (2 dönem) faaliyetlerinde YÖK Farabi koordinatörlüğünün kararı üzerine sadece güz dönemi için burs ödemesi yapılmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci olarak kayıtlı olup herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel teşebbüs kapsamında istihdam edilenlere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu doğrultuda SGK kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüste çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursu alamayacaktır. Diğer taraftan daha önce belli bir süre sigortası yatırılmış fakat Farabi öğrenciliği başlar ve devam ederken sigortası aktif olmayan öğrenciler Farabi bursundan yararlandırılır.

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

1. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen devlet  üniversitelerine gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 700.-TL,

Üniversite Listesi

     

 

1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

ARDAHAN

3

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN

4

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BAYBURT

5

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

BİNGÖL

6

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE

9

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

HAKKARİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

IĞDIR

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MARDİN

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MUŞ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SİİRT

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

ŞIRNAK


b) Diğer devlet üniversitelerinde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500.-TL olarak belirlenmesi,

  1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,

 

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

1-15 Mart 2018

Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi

4 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması

25 Nisan 2018

Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi

9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)

16 Mayıs 2018


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.