gtu_logo

2016-2017 Farabi Değişim Programı Başvuruları

2016- 2017 FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BAŞVURULARI

Seçim Takvimi

Seçim Kriterleri

Öğrenci değişiminden faydalanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır:

Başvuru Belgeleri

Farabi Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri, ilan edilen tarihler içinde Farabi/Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir.

  1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)

! Formun, bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. Formdaki bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Form, başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. İmzasız formlar kabul edilmeyecektir. Formlarda fotoğraf bulunması şarttır.

  1. Transkript (2 adet)
  2. Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge - Başvurduğunuz programın öğrenim dili tamamen veya kısmen yabancı bir dil ise, dil düzeyinizi gösteren belgedir. Böyle bir belgeniz varsa başvurunuza ekleyiniz .

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak FARABİ ofisine teslim etmiş öğrenciler, ağırlıklı not ortalamasına göre sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek akademik ortalamaya sahip olan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır.

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak seçim gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonuçları GTU Farabi sayfasında ilan edilir. Farabi Öğrenci Değişimi seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle Farabi Ofisinde bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında bilgi verilecektir. Toplantı yeri ve saati sonuçlarla birlikte ilan edilecektir.

Seçim süreci sonunda başarılı ilan edilen öğrenciler, aday öğrencidir. 2016-2017 burs tahsisinin ilanı ve öğrencinin karşı üniversite tarafından kabul edilmesinin ardından Farabi öğrencisi olduğu kesinlik kazanır.

Burs Ödemesi

Farabi Değişim Programından faydalanmaya hak kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı burs ödenir. Burs ödemesi aylıklar halinde hak edilen hibenin %70’i şeklinde ödenir. Kalan %30’luk bursun ödemesi değişim sonucunda öğrencinin başarı durumuna göre yapılır.

Güz+Bahar (2 dönem) faaliyetlerinde YÖK Farabi koordinatörlüğünün kararı üzerine sadece güz dönemi için burs ödemesi yapılmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında öğrenci olarak kayıtlı olup herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel teşebbüs kapsamında istihdam edilenlere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu doğrultuda SGK kayıtlarına göre aktif olarak kamu ya da özel teşebbüste çalışan ve düzenli olarak sigortası işveren tarafından yatırılanlar Farabi bursu alamayacaktır. Diğer taraftan daha önce belli bir süre sigortası yatırılmış fakat Farabi öğrenciliği başlar ve devam ederken sigortası aktif olmayan öğrenciler Farabi bursundan yararlandırılır.