gtu_logo

Azami Süresi Dolan Lisans Öğrencilerin Ek Sınavları Hk.

 

Yüksek Öğretim Kurulu nun 04.10.2021 tarih ve E.30867 sayılı yazısına istinaden daha önce alıp başarısız olunan ve hiç alınmayan derslerden ek sınav hakkı tanınmıştır (Ek sınav hakkından yararlanan öğrenciler aynı dersin ek sınavına tekrar giremez). Bu ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz 31 Ocak 2022 tarihine kadar Fakülte Dekanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

Uygulamalı derslerin ek sınavı için, derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilirler.