gtu_logo

Lisans DC ve DD Harf Notları Başarı Durumu Hk.

Sevgili Öğrencilerimiz,


27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Lisans Yönetmeliğinde öğrencilerin mağduriyetini gidermek üzere düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile DC ve DD harf notlarının başarılı sayılmasında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik ile DC ve DD harf notlarının başarılı olmasında AGNO dikkate alınacaktır. 

Eski Yönetmeliğe tabi öğrencilerin Koşullu Dönem Ortalaması kontrol edilmeyecektir. Sadece dönem sonu AGNO dikkate alınacaktır. AGNO 2,00 ve üzeri olursa DC ve DD aldığı dersler başarılı sayılacaktır. AGNO hesaplanırken alınan bütün derslerin ortalaması alınır. 


Yeni Yönetmeliğe tabi öğrencilerde dersin başarı durumu değişmeyecektir. Dönem sonu AGNO ile dersin başarı durumu belirlenecektir. Geçmiş dönemde ortalaması 1,99 ve aşağısı olan ve DC, DD harf notlarının başarısız olması, sonraki dönemlerde ortalamanın 2,00 ve üzeri olması ile değişmeyecektir. Yani geçmiş dönemlerde DC veya DD alınan ders başarısız ise başarısız, başarılı ise başarılı kalacaktır. Başarısız olunan ders sonraki dönemlerde tekrar alınmalıdır.

 

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Yeni) (15 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete) ne ulaşmak için tıklayınız ve YN-0001 nolu Yönetmeliği seçiniz

Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği(Eski) ne ulaşmak için tıklayınız ve YN-0009 nolu Yönetmeliği seçiniz

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik 2020 Güz döneminden itibaren uygulanacak. Geçmiş dönem derslerin başarı durumunu etkilemeyecek.

Resmi Gazetede yapılan değişiklik için Tıklayınız...