Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 Güz Dönemi İkinci Alım Sonuçları

Bilgisayar Mühendisliği (YL) (Tezli)(%30 İng)

Çevre Mühendisliği (YL) (Tezli)(%30 İng.)

Deprem ve Yapı Mühendisliği (YL) (Tezli)(%30 İng.)

Elektronik Mühendisliği (YL) (Tezli)(%30 İng.)

Endüstri Mühendisliği (YL) (İngilizce (%30)) (Tezli)

Fizik (YL) (Tezli)(%30 İng.)

İnşaat Mühendisliği (YL) (İngilizce)

Jeodezi Ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri (YL) (İngilizce (%30)) (Tezli)

Kimya (YL) (Tezli)(%30 İng.)

Kimya Mühendisliği (YL)(%30 İng.)

Makine Mühendisliği (YL)(%30 İng.)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (YL) (Tezli)(%30 İng.)

Matematik (YL) (Tezli)

Mimarlık (YL) (Tezli)(Türkçe)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (YL)(%30 İng.)

Siber Güvenlik (YL) (İngilizce (%30) (Tezli)

Şehir ve Bölge Planlama (YL) (Tezli) (%30 İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği (DR)(%30 İng.)

Deprem ve Yapı Mühendisliği (DR)(%30 İng.)

Elektronik Mühendisliği (DR)(%30 İng.)

Fizik (DR)(%30 İng.)

Kimya (DR)(%30 İng.)

Makine Mühendisliği (DR)(%30 İng.)

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği (DR)(%30 İng.)

Matematik (Dr)

Mimarlık (Dr)(Türkçe)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Bütünleşik Dr)(%30 İng.)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Dr)(%30 İng.)