Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans

Girişimcilik ve yenilik yönetimi programı yarı zamanlı bir program olup; temel amacı, girişimcilik ve yenilik yönetimi ile ilgili olarak akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikiminin geleceğin girişimci ve KOBİ sahip/yöneticilerine aktarılmasıdır. Bu çerçevede verilecek dersler ve yürütülecek seminer ve projeler ile aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi istenmektedir:

  • Yeni iş fikri geliştirme ve iş kurma konularında potansiyel girişimcilere yol göstermek,
  • Potansiyel girişimciler ve KOBİ sahip/yöneticilerinde uzun vadeli planlama ve yenilik yönetimi konularında farkındalık yaratmak,
  • KOBİ’lerin mevcut ve potansiyel yönetsel problemlerinin çözümlerinde aktif rol almak,
  • Kuruluş misyonlarında KOBİ’leri destekleme görevi bulunan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile KOBİ sahip/yöneticilerini ortak platform ve projelerde buluşturarak kamu-üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek.

Ders içerikleri

Programın yapısı

Program, toplam 30 kredi (10 ders) ve proje aşamasından oluşmaktadır. Programdaki derslerin tamamı seçimliktir. En az 10 seçmeli ders arasından ilk dönem en az iki ders alınması gerekmektedir. Dersler, Çayırova kampüsünde hafta içi 18:00’den sonra yapılmaktadır.

Programın tamamlanma süresi en fazla 6 yarıyıldır. Mezuniyet aşamasında genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. Ders ücretleri akademik yılın başında belirlenmekte, her dönemin başında alınan ders sayısı kadar ödeme yapılmaktadır.

Başvuru

Yüksek Lisans programlarına kabul için adayların öncelikle aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan adaylar mülakata alınacak olup mülakat sınav sonucuna göre belirlenmektedir. Kontenjanlar dâhilinde başarı notu 65 üzerinde olan adaylar yüksek lisans programlarına kabul edilmektedir.

Başvuru Koşulları (*)

  • Lisans diplomasına sahip olmak,
  • Öğrenci kabul ilanında belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunmak,

(*) Başvuru koşulları son akademik dönemde belirlenen koşulları göstermekte olup, yeni akademik dönem için yapılacak başvurularda koşullar değişebilmektedir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler

  • Gireceği programı belirtir internet başvuru formu
  • Ayrıntılı özgeçmiş
  • İki adet vesikalık fotoğraf (Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş)
  • Lisans/yüksek lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir belgenin aslı ile fotokopisi

Eksik evrak ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum