29 Ocak 2021 tarihli Sürekli İşçi Alımı İlanı Kapsamında Sözlü Sınava Katılacak Aday Listesi_16.02.2021

DUYURU 

Üniversitemiz bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4\D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, sürekli işçi alımına ilişkin 10 Şubat 2021 tarihinde Gebze 3. Noterliği tarafından yapılan kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin yapılan evrak incelemesi neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ait bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Sözlü sınava katılacak adayların;

18 Şubat 2021 Perşembe günü saat 13:30’da Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Sekreterlik Toplantı Salonu önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

BU DUYURU, TEBLİGAT YERİNE GEÇECEK OLUP ADAYLARA AYRICA HERHANGİ BİR TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

Meslek Unvanı

Sözlü Sınava Girecek Aday Listesi

Evrak İnceleme

Sonuç Raporu

Havuz Suyu Operatörü

Temizlik Görevlisi

 

Sözlü Sınava İlişkin Açıklama;

1) Sözlü sınava girmeyi hak kazanan adaylara, söz konusu sınavda başvuru yaptıkları meslek unvanlarına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik mesleki alan soruları ile adayların kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu vb. ölçütlerinin değerlendirilebilmesine yönelik sorular sorulacaktır.

2) Söz konusu soruların puan dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Soru Türü

Puan

Mesleki alan bilgisi sorusu-1.Soru

30

Mesleki alan bilgisi sorusu-2.Soru

30

Kendini ifade etme, liyakat, temsiliyet, tutum ve davranışların göreve uygunluğu

40

Toplam

100

 

3) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için en az altmış (60) ve üzerinde puan alması gerekmektedir.