Araştırma Görevlisi- Öğretim Görevlisi Atamalarına İlişkin İstenilen Belgeler

17/10/2020 tarihinde Resmî Gazete'de ilan edilen "Araştırma Görevlisi-Öğreim Görevlisi" ilanımıza ilişkin duyuru metni aşağıda sunulmuştur.

DUYURU metni için tıklayınız.

Asil adaylar için Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız.)

Yedek adaylar için Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız.)

Nakil Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız.)