gtu_logo

Lisans

Lisans Yönetmelik ve Yönergeler

Lisans Bölümlerinin Öğretim Planları

Lisans Çift Anadal Programı Öğretim Planı

Lisans Yandal Programı Öğretim Planı

Lisans 4'lük Sistemi 100'lük Sisteme Dönüştürme Tablosu

Yabancı Dil Eşdeğerlilik