MÜH 353 Bilim ve Teknoloji Tarihi Dersinin Güncellenen Final Saati Hk.

MAT 116 Lineer Cebir dersinin final sınavı ile MÜH 353 Bilim ve Teknoloji Tarihi dersinin final sınavı saati çakıştığı için MÜH 353 dersinin final sınavı 18:00-19:00 arasında yapılacaktır.