gtu_logo

Ara Dönem Stajlarının Staj Defteri Teslimi Hk.

06.02.2023 Depremi nedeniyle, ara dönemde staj yapan ve staj defterini teslim edecek öğrencilerin dönem başladıktan sonra 1 (bir) ay içerisinde staj defterlerini elden ya da kargo yolu ile Bölümlerinin Staj Komisyonlarına iletmeleri uygun bulunmuştur.