gtu_logo

Yüksek Lisans Öğrencilerine Duyuru

Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Duyuru

 

Yeni dönemin tüm öğrencilerimiz için başarı getirmesini diliyoruz. GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans ve Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programları için aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

- Mezuniyetiniz için aşağıda sıralanan dört adet dersten en az iki tanesinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Danışmanın yönlendirmesine bağlı olarak, bu derslerden üç ya da dört tanesini de almanız gerekebilir.

o BİL 511 Ayrık Matematikte İleri Konular

o BİL 513 İşletim Sistemlerinde İleri Konular

o BİL 521 Algoritma Analizi ve Tasarımı

o BİL 531 Bilgisayar Mimarisinde İleri Konular

- Mezuniyetiniz için tez konunuzda, danışmanızla beraber hazırlanmış bir bilimsel yayını ulusal ya da uluslararası bir konferansta sunmuş olmanız ya da hakemli bir dergi yayını yapmış olmanız gerekmektedir.

- Yüksek Lisans öğrencilerinin programa başladıkları 2. Dönem başında tez bildirim formu vermeleri gerekmektedir.

- 2016-17 Güz yarıyılı ve sonrasında kayıt olarak lisansüstü eğitime başlamış öğrencilerin, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konusunda ders alması zorunludur. http://www.gtu.edu.tr/Files/UserFiles/106/duyuru_fbe_501_bilimsel_aratrma_teknikleri_ve_yayn_etii-.pdf

- Gebze Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Yönetmeliği okumak ve bu yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek öğrencinin sorumlulukları arasındadır. http://www.gtu.edu.tr/kategori/257/0/display.aspx?languageId=1