gtu_logo

Yüzme Dersinin İptali Hk.

Yüzme I dersi, 16.04.2018 pazartesi günü havuzda gerçekleşecek bir tadilat nedeniyle yapılmayacaktır.