gtu_logo

Bil 334 Mikroişlemciler Final Projesi Yarışması

2016-2017 Bahar Yarıyılı BİL 334 Mikroişlemciler dersi kapsamında tasarım yarışması yapıldı. Aynı zamanda dersin final projesi yerine geçen yarışmada öğrenciler HCS12 işlemcisini kullanarak kendi seçtikleri bir projeyle yarışmaya katıldılar. Yarışma sonucunda üç öğrencimiz tasarım ödülü almaya hak kazandı. Yarışmaya projeleriyle katkı sunan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Dersi veren öğretim üyesinin imzaladığı tasarım ödüllerini, dersin asistanı Mahmud Rasih Çelenlioğlu'nun elinden aldılar. Aşağıda projelerinin kısa bir tanıtımını ve video linkini bulabilirsiniz.

 

1. Pong Game (Furkan ERDÖL)

Mikroişlemciler dersi kapsamında ortaya çıkarılan bu projede; en eski arcade oyunlarından biri olan Pong (2D tenis oyunu) HCS12 mikro denetleyici, LED matris, Bluetooth modülü ve Android uygulama kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Oyun sistemi 8x16 LED matris oyundaki raketleri ve topu gösterir. Raketler 3 LED’in yan yana yanması ile gösterilmiştir. Sadece yukarı ve aşağıya doğru hareket ederler. Top ise tek bir LED ile gösterilmiştir. İki raket arasında kalan bölgedeki ilgili LEDler topun hareketine sırasıyla yanar. Raketlerin kontrolü Android tabanlı uygulama ile sağlanır. Uygulamada iki oyuncu için raket hareketini gösteren yukarı ve aşağı tuşları bulunur. Oyuncular raketlerini diledikleri konuma getirmek için bu tuşları kullanırlar. HCS12 ile Android uygulama arasındaki iletişim Bluetooth ile sağlanır. HCS12 Board üstündeki LCD ekranda oyunla ilgili çeşitli mesajlar ve anlık skor gösterilir.

Proje Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=thJeqtcQgwk

 

2. Mors Alfabesi Kodlayıcısı/Çözümleyicisi (Ömer Faruk YÜCETÜRK)

Proje kapsamında Mors alfabesi kodlayıcı/çözümleyici bir sistem oluşturulmuştur. İlk önce ekranda kullanıcının seçebileceği işlemler gösterilir ve tuş takımından işlem numarası girmesi beklenir. İşlemler şunlardır: tuş ile çözümleme, ışık ile çözümleme ve seri haberleşme ile bilgisayardan girilen kelimenin mors karşılığının kodlanmasıdır.

Tuş ile çözümleme seçilirse kullanıcı tarafından, Dragon 12 Light Board'da, PORTH olarak bilinen anahtarların sağ 4 biti açık hale getirilmelidir. Böylece PORTH ile ilgili tuşlar aktif hale gelir. Bu tuşların özellikleri şu şekildedir: En soldaki tuş ekranı tamamen temizler. Bir sağındaki tuş, bir harf silmeye yarar. Son 2 tuş birbiriyle özdeştir ve kullanıcının sisteme çözümlemek için göndereceği kod bu tuşlarla yollanır.

Işık ile çözümleme seçilirse, PORTH'daki 2. ve 3. bitlere karşılık gelen anahtarların açık konuma getirilmesi gerekir ki bunlar da ekran temizleme ve bir harf silme için kullanılır. Bu seçimle birlikte, sisteme çözümlemesi için gönderilecek veri, ışık olarak verilir. Her iki çözümleme seçeneğinde de kullanıcı sisteme girdi verdiği sürece, dışarıya ses veren bir modül olan "Buzzer" ötmektedir. Girdinin süresine göre uzun veya kısa sinyal geldiği belirlenir. Uzun süre girdi verilmezse, o ana kadar verilmiş sinyal dizisinin karşılığı bulunmaya çalışılır ve bulunduğu zaman ekrana karşılığı yazılır.

Seri haberleşme seçilirse, bilgisayar tarafından bir program vasıtasıyla girdiler(harf dizisi) sisteme gönderilir. Sistem, her harfin karşılığını Mors koduna çevirerek, Buzzer'ı öttürür.

Proje Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=O5L3bQZqAp0 

 

3. Renk Tabanlı Şeker Sınıflandırıcısı (Muhammet Tayyip ÇANKAYA)

Mikroişlemciler dersi final projesi kapsamında Dragon 12 Light Board ile otomatik şeker ayırma sistemi yapılmıştır. Projede 1 adet renk sensörü ve 2 adet servo motor kullanılmıştır. Proje başlatıldığı zaman LCD ekranda önce beklemede yazısı çıkmaktadır. Projeye devam edebilmek için board üzerindeki DIP anahtarlardan herhangi biri 1 konumuna getirildiği zaman sistem çalışmaya başlamaktadır.

DIP anahtarlardan herhangi biri 1 konuma getirildikten sonra LCD ekranda “Başlıyor” mesajı gösterilir ve 7 Parçalı Gösterge’de (7 Segment Display) 3-2-1 yazarak projeye giriş yapılır. Bu işlemlerden sonra renk sensörünün kalibrasyonu yapılır. Bunun için renk sensörüne önce siyah daha sonra beyaz renkteki kağıtlar okutularak renk sensörünün kalibrasyonu yapılmış olur.

Bu işlemler sonucunda sistemin üst kısmında bulunan huniden şekerler tek tek bırakılır. Projede 2 adet servo motor kullanılmıştır. Üst kısımda bulunan servo motorun toplamda yaptığı 3 hareket vardır. Bunlardan biri yukarıdan bırakılan şekeri almak, alınan şekeri renk sensörünün altına getirmek ve şekeri alttaki servo motora bırakmaktır. Üst kısımdaki servo motor, şekeri renk sensörünün altına getirip renk okuma işleminin bitmesinden alt kısımdaki servo motor, şekeri, okunan renge göre uygun hazneye doğru yönlendirilir. Alt kısımda bulunan servo motor uygun hazneye doğru yönelince üstteki servo şekeri aşağıya bırakır. Şekerler hazneye düştüğü sırada verilen notalar ile Buzzer öttürülür. Aynı şekilde şekerler hazneye düştüğü sırada LCD ekranda o ana kadar düşen şekerlerin toplam sayısı gösterilir.

Proje Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=015AatLuTIY&t 

 

cse334_dc_01_furkan_erdol cse334_dc_02_omer_faruk_yuceturk cse334_dc_03_muhammet_tayyip_cankaya 

(Soldan sağa öğrenciler: Furkan ERDÖL, Ömer Faruk YÜCETÜRK, Muhammet Tayyip ÇANKAYA)