gtu_logo

Ek Sınav Duyurusu

Azami öğrenim süresi (7 yıl) sonunda kayıtlı olduğu bölümden mezun olamayan son sınıf öğrencilerine;

Mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu 1. Hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.07.2023 tarihli Yürütme Kurulu Kararı)

2. NA, FF, DC, DD, VF notu ile başarısız oldukları dersler,

3. Başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucuna göre yapılan, sadece uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması vb. nitelikteki dersler olmak üzere tamamlayamadıkları tüm dersleri için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca verilen iki ek sınav hakkının verilmesine,

Ek Sınav hakkının kullandırılmasında;

• Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gereken derslerde uygulama yaptırılmasına, (Proje, laboratuvar, uygulama vb. dersler için ek sınav dilekçesi veren öğrencilerin dersin öğretim üyesi ile en geç başvuru tarihinin bitiminde iletişime geçmesi gerekir.)

• Teorik eğitim verilen derslerde sınav yapılmasına, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de aynı şekilde işlemlerin yürütülmesine,

• Öğrencilerin uygulamaya/sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine,

• Bu öğrencilerin sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarına,

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK SINAV TAKVİMİ

1. Ek Sınav Başvuru Tarihleri: 12– 16 Şubat 2024

1. Ek Sınav Takvimi İlan Tarihi: 23 Şubat 2024

1. Ek Sınavlar: 04– 08 Mart 2024

1. Ek Sınav Sonuç Açıklama: 11– 15 Mart 2024

 

2. Ek Sınav Başvuru Tarihleri: 18– 22 Mart 2024

2. Ek Sınav Takvimi İlan Tarihi: 29 Mart 2024

2. Ek Sınavlar: 08– 12 Nisan 2024

2. Ek Sınav Sonuç Açıklama: 15– 19 Nisan 2024