gtu_logo

2020 güz dönemi ders kayıtları duyurusu

DUYURU(G.T.U BİLGİSAYAR MÜH.LİĞİ BÖL. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE)

 1. G.T.U Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 2020-2021 Güz yarıyılında açılacak dersler aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlar 21-Eylül-1 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Dersleri seçerken mutlaka danışmanınız ile görüşmelisiniz.
 3. Öğrenciler başarısız oldukları dersi(Bölüm zorunlu dersler hariç) yeni dönemde almak zorunda değillerdir. Ancak bu dersler transkriptinizde gözükecektir. Ayrıca mezun olabilmek için Başarı ortalamanızın 3.00  ve üzeri olması gereklidir. Bu sebeple başarısız olunan derslerin alınarak başarılması tavsiye edilir.
 4. Bütün Öğrenciler e-posta adreslerini ve irtibat telefonlarını bölüm sekreterliğine bildireceklerdir.
 5. Her öğrenci yönetmeliğin ilgili maddelerini bilmek ve kendisi ile ilgili idari konuları takip etmek zorundadır.
 6. Yönetmelik gereği lisansüstü derslerin %30 ‘unun İngilizce olma zorunluluğu vardır. Dolayısı ile ders seçerken buna dikkat edilmelidir. Aksi halde mezuniyet mümkün olamamaktadır.
 7. Diğer ayrıntılar müteakip maddelerde belirtilmiştir.

Yüksek Lisans Öğrencileri(Siber Güvenlik Dahil)

1. Dönem kaydı(ilk defa ders alacak öğrenciler):

2. Dönem kaydı:

 1. Öğrenciler bu dönem kayıtlarını kendilerinin belirledikleri (danışman değişiklik formu ile bölüm sekreterliğine bildirdikleri) danışmanları ile yapacaklardır.
 2. Öğrencilerin bu dönem seminer dersi alarak tez konusunu belirlemeleri tavsiye edilmektedir. Unutmayın bir sonraki dönem kayıtlar sırasında tez bildirim formu doldurulmuş olmalıdır.

3. Dönem kaydı:

 1. İkinci yarıyılını bitirmiş olan öğrenciler tez bildirim formu (bilgisayarda) doldurup ders kayıt formu ile birlikte aslını (üç nüsha) teslim etmek zorundadırlar. Tez konusunu danışmanınız ile birlikte belirleyerek, tez bildirim formu mutlaka ders kayıtları ile birlikte verilmelidir.
 2. Tez bildirim formu vermiş olan öğrenciler her dönem BİL 599/SIB 599 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi’ne kayıt yaptıracaklardır.
 3. Gerekli ise danışman değişikliği en son bu kayıt döneminde yapılabilir.

4. Dönem kaydı:

 1. Öğrencilerin dört yarıyıl içerisinde tüm derslerini ve seminerlerini tamamlamış olmaları gerekmetedir. Kayıt yaptırırken buna dikkat edilmelidir.

5. ve 6. Dönem kayıtları:

 1. Dördüncü yaryılını bitirip te mezun olamayan öğrenciler (danışmanları ile görüşüp) dilekçe yazarak ek süre talebinde bulunmalıdırlar.

Doktora Öğrencileri

1. Dönem kaydı:

 1. Bu dönem ilk defa ders alma aşamasına gelen öğrencilerin belirlenen akademik danışmanları ile yapacaklardır.

2. Dönem kaydı:

 1. Öğrencler dönem kayıtlarını danışmanları ile yapacaklardır.
 2. Öğrencilerin bu dönem seminer dersi alarak tez konusunu belirleme çalışmalarina başlamaları tavsiye edilmektedir.

3. Dönem kaydı:

 1. Gerekli ise danışman değişikliği en son bu kayıt döneminde yapılabilir.

4. Dönem kaydı:

 1. Öğrencilerin dört yarıyıl içerisinde tüm derslerini ve seminerlerini tamamlamış olmaları gerekmetedir. Kayıt yaptırırken buna dikkat edilmelidir.

5. Dönem kaydı:

 1. Öğrencilerin en geç bu dönem içerisinde doktora yeterlilik sınavı için başvuru yapmalıdır.
 2. Öğrencilerin doktora yeterlilik sınavına girebilmeleri için yabancı dil yeterliliğini belgelemiş olmaları gereklidir.

     Bilgisayar Müh.liği Böl.Başkanlığı

Bilgisayar Mühendisliği  Yüksek Lisans ve Doktora

D.Kodu

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Dersin Yapılış Şekli

BİL 501

Programlama

Yusuf Sinan Akgül

Hibrit, tüm sınavlar

yüzyüze

BİL 502

Ayrık Matematik

Zafeırakıs Zafeırakopoulos

Online

BİL 503

Bilgisayar Mimarisi

Alp Arslan Bayrakçı

Hibrit

BİL 511

Ayrık Matematikte İleri Konular

İbrahim Soğukpınar

Hibrit

CSE 513

Advanced Topics in Operating Systems

Mehmet Göktürk

Ders Online –sınavlar

yüzyüze

BİL 536

Sayısal Tümleşik Devreler

Alp Arslan Bayrakçı

Hibrit

CSE 549

Advanced Topics in Machine Learning

and AI

Yakup Genç

Hibrit, tüm sınavlar

yüzyüze

CSE 557

Data Mining

Burcu Yılmaz

Ders Online – sınavlar

yüzyüze

CSE 564

Digital Image Processing

Erchan Aptoula

Hibrit

CSE 575

Wireless Networks

Hasari Çelebi

Dersler ve vize sınavları online,

final sınavları yüzyüze

CSE619

Special Topics in Computer Engineering

Habil Kalkan

Hibrit, tüm sınavlar

yüzyüze

CSE 624

Heuristic Optimization

Fatih Erdoğan Sevilgen

Hibrit, tüm sınavlar

yüzyüze

CSE626

Symbolic Computation

Zafeırakıs Zafeırakopoulos

Online

CSE 629

Special Topics in Algorithms

Didem Gözüpek Kocaman

Online

CSE 654

Natural Language Processing

Yusuf Sinan Akgül

Hibrit, tüm sınavlar

yüzyüze

CSE 655

Deep Learning and Applications

Yusuf Sinan Akgül

Hibrit, tüm sınavlar

yüzyüze

CSE 683

Nonlinear Control Theory

Erkan Zergeroğlu

Hibrit, tüm sınavlar

yüzyüze

BĠL591-

BĠL592

Seminer I

Seminer II

 

Online

BĠL691

BĠL692

Seminer I

Seminer II

 

Online

BĠL599-

BĠL699

Uzmanlık Alan Dersi

 

Hibrit

   Bilişim Sistemleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

D.Kodu

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Dersin Yapılış Şekli

BİT511

Proglamlamaya Giriş

Yusuf Sinan Akgül

Hibrit

BİT592

Bilişim Teknolojisinde İleri Konular-2

Hasarı Çelebi

Dersler ve vize sınavları online,

final sınavları yüzyüze

BİT599

Dönem Projesi

Mehmet Göktürk

Hibrit

Siber Güvenlik Tezli Yüksek Lisans Programı

D.Kodu

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Dersin Yapılış Şekli

SĠB531

Kodlama Teorisi

Nazmiye Tuğba Özzaim

Hibrit

SĠB532

Kriptografide İleri Konular

Kamil OTAL

Hibrit

SIB573

Etik Güvenlik Kırmaya Giriş

İbrahim Soğukpınar

online

SĠB591

Seminer I

 

online

SĠB592

Seminer II

 

online

SĠB599

Uzmanlık Alan Dersi

 

online