Mimarlık GEOFOLD 3.0, BIOFOLD 3.0 ve ECOFOLD 3.0 Sergileri 26 Şubat-17 Mart

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde 26.02.2019 ve 17.03.2019 tarihleri arasında GEOFOLD 3.0, BIOFOLD 3.0 ve ECOFOLD 3.0 sergileri yapılacaktır.

Cappadocia GEOFOLD 3.0 / MİMARİ TASARIM V-VI

Atölye, makro ve mikro tasarım ölçeğinin kavranması, yerleşim kararları, komşuluk ilişkileri, sınır öğeleri, akışlar, kamusal alan kurguları, program, strüktür ve mekânı, yatay-düşey sınır elemanlarının tektoniğini kurma becerisi, bina teknoloji biçimleri, anlam, kimlik, yer kavramları, çevresel faktörlerin tasarım parametresi olarak kullanılması, topoğrafyanın bir geometri olarak keşfedilmesini içerir.

BIOFOLD 3.0 / BİYO-DİJİTAL MİMARLIĞA GİRİŞ

21. yüzyıldaki gelişmeler ve bunların mimari tasarım üzerindeki etkisini tarihsel bir perspektifle tartışarak çok sayıdaki parametreleri çözümleme yöntemlerinin farkına varmayı amaçlar. Karmaşıklık kuramının mimari tasarım ile ilişkisini değerlendirerek zaman-hareket-geometri-mekân üzerine düşünerek tasarlamayı içerir.

ECOFOLD 3.0 / PERFOMANSA DAYALI MİMARİ TASARIM (Yüksek Lisans)

Mimarlığın konseptsel paradigmalarından performans, mimarlık ve sistemler arasındaki geri besleme döngülerini araştırır. Performans, bir tasarımı yapmak için sürecin tasarımda ne üretebildiğine odaklanır. Dolayısıyla ilginin odağını özden etkiye değiştirir ve bu etki dinamiktir. Dinamik sistemler esas olarak uzay-zamandan meydana gelirler. Sistem, kendi uzay-zamanlarını kendi eylemleri doğrultusunda yaratır. Bu nedenle kendi uzay-zamanının kontrolünü elinde tutar ve zaman, hareket ve mekân arasındaki ilişkileri açığa çıkarır.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum